MediCorporate bv

Welkom bij MediCorporate bv

MediCorporate bv is gespecialiseerd in het creëren van medische / anatomische 3D modellen die kunnen worden gebruikt voor augmented virtuele simulatie programma’s (het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden). Hiervoor hebben we medische, exceptionele hoge kwaliteit data nodig. Onze 3D modellen zijn gebaseerd op hoge resolutie MRI en CT data en door onze eigen medische specialisten gesegmenteerd.

De modellen zijn te gebruiken voor force feedback simulatie modellen (zintuiglijke waarneming van weefselweerstanden in simulatie modellen) en in trainingsomgevingen. Ook kan er van een 3D-beeld een 2D-afbeelding gemaakt worden en deze kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden of voor publicaties.

Gebaseerd op de ervaring en expertise in vorige 3D simulatie trajecten, zoals bijvoorbeeld het project ARTUS, kan MediCorporate bv assisteren in trainingsmodellen voor verschillende operatie technieken / prodedures, E-learning applicaties en smartphone applicaties (Ipad-applicaties). Behalve segmentatie van datasets kunnen we ook (medische) 3D objecten modelleren. De gecombineerde technieken resulteren in een hoog gedetailleerd niveau van kwaliteit modellen. Anatomisch en pathologisch correct!

Ons doel is het produceren van allerlei verschillende medische modellen en trainingsmodules wereldwijd, aangepast aan de klant en gespecificeerd omdat mensen over de hele wereld verschillend zijn, op basis van medische ras-gerelateerde kenmerken, betreft uiterlijke en genetische kenmerken.

We nodigen u uit om samen met ons uw eigen medisch educatieve training te ontwikkelen.

Info@medicorporate.com

       

MediCorporate bv is een samenwerkings-verband aangegaan met :

, en

Webshop voor illustraties: http://www.sciencephoto.com/search?subtype=contributors&searchstring=DLG&media_type=images&per_page=96&page=2&previews=1

Project ARTUS, een impressie

http://www.mumc.tv/video/70922324001/artus108032010

Het Artus project is december 2011 met succes afgesloten. Het resultaat is een hardwaremodule, een volwaardige virtuele trainingssimulator met een trainingsmodule voor het aanprikken van een gestuwde nier, een zg. Nephrostomie.

D&L graphics stond aan de basis van dit initiatief, als bedenker van dit concept van virtueel trainen voor minimaal invasieve ingrepen. De kracht echter om zoiets unieks neer te zetten, kan alleen maar de som zijn van alle partijen die hier aan hebben deelgenomen. Het bewijst maar weer eens te meer, dat een idee dat heel snel ontstaat maar waarvan de haalbaarheid nog eerst maar eens aangetoond dient te worden, door vereende krachten, enthousiasme, met veel inspanning, tijd, geld en vooral het 'Geloof in het produkt', een hele omwenteling tot stand kan brengen in het 'nieuwe inzichtelijk leren' dat past bij de 21-ste eeuw. Daar zijn we met z'n allen best trots op. Een speciaal woord van dank aan het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de provincies Limburg en Brabant is dan ook wel op zijn plaats voor de subsidie gelden die ter beschikking zijn gesteld (€ 2,2M). Zonder hen was dit alles niet realiseerbaar geweest!

Alhoewel dit project is afgelopen worden er nieuwe projecten gestart door D&L graphics en MediCorporate bv om een 3D virtuele leeromgeving te realiseren voor HBO leerinstellingen. We hebben de smaak te pakken. Onze expertise is uitgebreid en we zien nieuwe wegen om de produkten nog realistischer te maken dan nu al het geval is. Daarvoor hebben we nieuwe partijen aangetrokken, die net als ons overtuigd zijn van de meerwaarde van ons nieuwe produkt.
De voorbereidingsgesprekken zijn al in volle gang. Investeerders die, net als ons ervan overtuigd zijn om ook dit project levensvatbaar te maken, nodigen we graag uit contact op te nemen met ons om te zien wat we voor hun kunnen betekenen en visa versa.

info@medicorporate.com

Zoeken